SpectraCures VD lämnar bolaget

Johan Folkunger har idag meddelat styrelsen att han säger upp sig från sitt uppdrag som VD för SpectraCure.

Johan Folkunger lämnar SpectraCure som ett resultat av att han har blivit erbjuden, och tackat ja, till ett nytt uppdrag som VD i ett annat bolag. Johan Folkunger har en uppsägningstid på sex månader och kommer att jobba kvar under denna tid, som överenskommet med styrelsen. Arbetet med att söka ny VD påbörjas omedelbart.

”Johan har gjort ett mycket bra jobb under sin tid som VD i bolaget och det är synd att han lämnar oss. Vi har en fortsatt god relation och jag känner mig trygg med att han kommer att fortsätta att bidra till bolaget, under den tid han har kvar. Jag vill också gratulera Johan till hans nya utmaningar” säger Jörgen Wennberg, ordförande i SpectraCure AB.

Denna information är sådan som SpectraCure är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-18 19:10 CET.