SpectraCures optionslösen (TO3) tecknades till 98,8 procent

SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure”) har den 29 november avslutat lösenperioden för teckningsoptionen Serie 3 TO3 B. 

Totalt har 5 828 739 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. SpectraCure tillförs därmed ett kapital om 37,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Teckningen uppgick till 98,8 procent. 

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer en automatisk omvandling av dessa interimsaktier till vanliga aktier att ske utan vidare avisering till innehavaren. Detta beräknas ske vecka 51.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 5 828 739 till 87 465 566 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 582 873,90 kronor till 8 746 556,60 kronor. 

– Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Emissionslikviden säkerställer vårt beräknade kapitalbehov inför den fortsatta kliniska studien och vi ser fram emot resultatet, säger vd Masoud Khayyami.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till SpectraCure i samband med transaktionen.