SpectraCures nya behandlingssystem har godkänts i Storbritannien för användning i klinisk studie

SpectraCures nya generation av behandlingssystem har godkänts av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) för användning i den pågående kliniska studien för behandling vid återfall av prostatacancer.

Det nya behandlingssystemet är sedan tidigare godkänt av myndigheterna i Kanada och USA, vilket innebär att systemet nu är godkänt för att användas i den pågående kliniska studien i samtliga länder där SpectraCures studie pågår. Det nya systemet möter de regulatoriska kravet, att vara funktionellt likvärdigt med det föregående systemet. Detta är viktigt eftersom det nya systemet ska användas i samma studie. Det nya systemet är mindre, lättare att använda och billigare att tillverka än det föregående. Tillverkning av flera enheter för användning i klinisk studie pågår i SpectraCures produktionslokaler i Lund.
 

”Det nya systemet ersätter nu helt det föregående i den pågående kliniska studien. Det godkända systemet är ett system som är betydligt mer kommersiellt anpassat, då det är både lättare att använda och billigare att tillverka”, säger Johan Folkunger, SpectraCures VD.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.