SpectraCure tecknar avsiktsförklaring med Cheplapharm

SpectraCure avser att bli innehavare av marknadsföringstillståndet för det fotosensibiliserande läkemedlet som används vid behandling tillsammans med Q-PRO[®]-systemet. En avsiktsförklaring har nu tecknats med det tyska läkemedelsföretaget Cheplapharm för att säkerställa global tillgång till det fotosensibiliserande läkemedlets aktiva substans.

SpectraCure har tagit det strategiska beslutet att bli innehavare av marknadsföringstillståndet för det fotosensibiliserande läkemedlet som används vid fotodynamisk terapi (PDT). Det innebär att SpectraCure kommer att sälja behandlingsplattformen Q-PRO® och även marknadsföra och sälja det läkemedel som krävs för att genomföra behandlingen under SpectraCures egna varumärke.

SpectraCure avser att registrera och därmed legalt äga läkemedlet, vilket ger full kontroll över kommersialiseringen och prissättningen.

En avsiktsförklaring är tecknad mellan SpectraCure AB och Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Avsiktsförklaringen avser ett strategiskt partnerskap för den globala och exklusiva produktleveransen från Cheplapharm till SpectraCure för användning vid PDT-behandling av prostatacancer. Samarbetet planeras att etableras och utvecklas under kommande år.

”Denna avsiktsförklaring är av stor vikt för SpectraCure, både strategiskt och kommersiellt. Vi ser intressanta möjligheter att paketera leveransen av läkemedlet tillsammans med de förbrukningsvaror som krävs för att genomföra vår behandling. Det innebär intäktsströmmar även från läkemedlet, utöver intäkter från Q-PRO®-plattformen”, kommenterar Johan Folkunger, VD SpectraCure.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022 kl. 11.00. 

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.