SpectraCure inleder process för listbyte

Styrelsen för SpectraCure AB (”SpectraCure” eller "Bolaget") har beslutat att inleda en process för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North Premier. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Premier under 2018.

En notering på First North Premier förväntas skapa goda förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien och ökade möjligheter för institutionella parter att investera i SpectraCure. Listning på First North Premier bedöms också vara ytterligare en kvalitetsstämpel för SpectraCure vad gäller Bolagets informationsspridning och verksamhet, vilket kommer skapa goda förutsättningar för att fördjupa samarbetet med existerande, och att hitta nya, internationella samarbetspartners.

Vår utveckling på AktieTorget har varit mycket positiv. AktieTorget har, genom hög servicenivå och professionellt bemötande, stöttat oss i vår utveckling och säkerställt en effektiv handel i vår aktie. Det har varit en viktig handelsplats för oss tills vi nu siktar mot First North Premier. Vi tackar AktieTorget för ett gott samarbete, säger Masoud Khayyami, vd för SpectraCure AB.