SpectraCure ingår samarbete med tyska MedCom GmbH

SpectraCure har ingått ett samarbete med det tyska företaget MedCom GmbH för vidareutveckling av SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörterapi (PDT).

MedCom, baserat i Darmstadt, är världsledande inom bildbaserad styrning av minimalinvasiva ingrepp för diagnostik och behandling. Företaget levererar tekniska lösningar till flera stora medicinteknikföretag som Hitachi Medical Systems och Elekta.

SpectraCures behandlingsmetod bygger på att optiska fiber som leder laserljus till cancertumören placeras med stor noggrannhet på förutbestämda positioner i prostatan. Precisionen är en förutsättning för att SpectraCures IDOSE-system ska leverera korrekt dos till tumören, utan att skada omkringliggande friska vävnader. Placeringen av nålar med optiska fibrer sker idag med hjälp av ultraljud, vilket ger god noggrannhet men är tidsödande.

Med MedComs teknik används en kombination av magnetkamerabilder, ultraljud och tredimensionella rumssensorer, och metoden är avsevärt snabbare än tidigare tekniker. Därmed kan tiden för patientbehandlingen minskas kraftigt, vilket ger stora fördelar både för att skapa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska kostnaderna för patientomvårdnad i sjukvården.

– Samarbetet med MedCom ger SpectraCure stora fördelar, säger SpectraCures VD Masoud Khayyami. Vi får tillgång till världsledande teknik som ökar den kommersiella potentialen hos SpectaCures metod. På sikt ser vi även att samarbetet kan leda till rent kliniska förbättringar av IDOSE-tekniken, med förbättrade behandlingsresultat tack vare förbättrad precision.

Länk

www.medcom-online.de/home/

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.