SpectraCure har beviljats EU-anslag om 125 000 euro

SpectraCure har beviljats ett EU-anslag om 125 000 euro för ett industrialiseringsprojekt för företagets produkt för behandling av prostatacancer med interstitiell fotodynamisk behandling (PDT). Bidraget beviljas som en del av MedPhab, en så kallad ”pilot production line”, finansierad genom anslag från EU:s program Horizon 2020.

I projektet kommer SpectraCure att samarbeta med Philips Innovation Services i Nederländerna, och CSEM SA i Schweiz. Målet med projektet är att anpassa SpectraCures system för PDT, P18-systemet, för serietillverkning, genom att förkorta tillverkningstiden. Idag tillverkas P18-enheterna helt med manuell montering i SpectraCures produktionslokaler i Lund.

Philips MEMS & Micro Devices har bred erfarenhet av tillverkning av medicintekniska produkter och kommer att vara huvudansvariga i projektet. CSEM är specialiserad på utveckling av elektronik och fotonik, och kommer att bidra med expertkunskap inom teknikutveckling.

Projektets totala budget är ca 166 000 euro, varav 125 000 euro är bidrag och resten skjuts till av SpectraCure. Projektet planeras att genomföras under 2022.

Det här är glädjande och ett viktigt steg mot att i framtiden öka automatiseringsgraden och lägga ut delar av monteringen på underleverantörer. I förlängningen är målet att möjliggöra serieproduktion och att avsevärt minska tillverkningskostnad per system”, säger SpectraCures VD Johan Folkunger. 

För med information om MedPhab, se https://medphab.eu/

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

 

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.