SpectraCure får ytterligare EU-bidrag för industrialisering av företagets behandlingssystem Q-PRO®

SpectraCure har beviljats ytterligare EU-bidrag om 125 000 euro för pågående industrialiseringsprojekt avseende företagets system Q-PRO® för behandling av prostatacancer, med interstitiell fotodynamisk terapi (PDT). Bidraget beviljas som en del av MedPhab, en så kallad ”pilot production line”, finansierad genom anslag från EU:s program Horizon 2020.

SpectraCure har beviljats ytterligare EU-bidrag om 125 000 euro för pågående industrialiseringsprojekt i samarbete med Philips Innovation Services i Nederländerna och CSEM SA i Schweiz. Bidraget har beviljats för att SpectraCure ska kunna demonstrera att tillverkningskonceptet fungerar, med säkerställd kvalitet, i en simulerad produktionslinje.

I juni 2022 fick SpectraCure ett första bidrag om 125 000 euro som syftade till att förkorta behandlingssystemets tillverkningstid för industriell produktion. I maj i år kunde SpectraCure meddela att delprojektet avslutats med goda resultat och att ett koncept tagits fram med en mer än halverad tillverkningstid och reducerade komponentkostnader.

Budgeten för denna del av projektet uppgår till ca 175 000 euro, varav 125 000 euro finansieras via EU-bidrag. Projektet planeras att pågå fram till och med första kvartalet 2024.

”I det fortsatta samarbetet med Philips Innovation Services och CSEM SA tar vi ytterligare viktiga steg mot industriell produktion av vårt behandlingssystem Q-PRO®, med bibehållen snabb montering och sänkta kostnader från den första delen av projektet. Då projektet är nödvändigt för framtida lansering är det mycket positivt att vi får ytterligare EU-bidrag för att täcka stora delar av de budgeterade kostnaderna”, säger Johannes Swartling, Teknisk Chef, SpectraCure.