SpectraCure AB. Kvartalsrapport för tiden 2019-07-01 till 2019-09-30

Tredje kvartalet 2019 

Siffrorna för 2019 avser koncernen. Föregående års siffror avser moderbolagets siffror som i allt väsentlighet utgjorde koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 692 (215) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 054 (-1 922) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,03) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 072 (-2 640) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 25 421 (2 185) TSEK
 • Soliditet: 81 (85)%

Delårsrapport 2019 januari till september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 005 (902) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 979 (-8 572) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,13) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 648 (-7 058) TSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Bolaget rapporterade positiva resultat och goda effekter avseende säkerheten i bolagets kliniska fas 1 studie hos patienter med återfall av prostatacancer. Sammanlagt behandlades 11 patienter med återfall av prostatacancer med SpectraCures teknik med lovande och positiva resultat i fas 1 studien. Resultatet innebär att säkerhetskraven uppfyllts och det kliniska programmet kan fortsätta med kliniska studier i fas 2. 
 • SpectraCure presenterade resultat från bolagets fas 1 studie vid 17th International Photodynamic Association World Congress i Boston, USA. Föredraget var välbesökt och intresset högt.
 • De första enheterna av den nya generationens PDT-system monterades och testades i SpectraCures lokaler i Lund. 
 • Bolaget förstärkte organisationen med en PR Manager.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förbättrad behandlingsteknik i kampen mot prostatacancer används direkt i pågående klinisk studie vid University College London Hospital.
 • SpectraCure driver detta EU-finansierade utvecklingsprojekt tillsammans med samarbetspartnern MedCom GmbH. 
 • Nasdaq godkände Bolagets ansökan om att flytta upp aktiehandeln till First North Premier Growth Market. SpectraCure rapporterar enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade på Premier.
 • Amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) initiativ kan ge snabbare marknadsaccess för SpectraCure. 
 • Teckningsperioden för TO3 infaller den 1 till 29 november 2019.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.