Skånes universitetssjukhus i Malmö inkluderas i klinisk studie för behandling av återfall i prostatacancer

SpectraCure AB (publ) har tecknat avtal med Skånes universitetssjukhus i Malmö som kommer att delta i studien för behandling av återfall i prostatacancer med bolagets egenutvecklade system Q-PRO[®].

SpectraCure utvecklar ett medicintekniskt system för behandling av återfall i prostatacancer. Behandlingen är fokal och kan anpassas till varje patients specifika förutsättningar. SpectraCure driver idag en klinisk studie i Storbritannien, USA och Kanada och nu har bolaget även tecknat ett avtal med Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Avtalet omfattar deltagande i den kliniska studien som kommer att inledas när godkännanden erhållits av läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten. Studien kommer att inkludera patienter som har fått tillbaka sin prostatacancer efter att tidigare ha genomgått strålbehandling. Ansvarig läkare för studien är Anders Bjartell, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Medprövare är Ymir Saemundsson, urolog vid Skånes universitetssjukhus. 

”Vi ser fram emot att delta i studien och påbörja patientrekryteringen. Vår förhoppning är att SpectraCures behandling i framtiden ska kunna bli ett effektivt behandlingsalternativ för patienter som drabbats av återfall i prostatacancer”, säger Anders Bjartell.

Rekrytering och behandling av patienter kommer att pågå parallellt vid Skånes universitessjukhus i Malmö, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital samt vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Diskussioner med ytterligare sjukhus som kan komma att adderas till studien pågår. Målsättningen med studien är att visa att behandlingsmetoden interstitiell PDT med SpectraCures Q-PRO®-system och det ljusaktiverade läkemedel verteporfin är en säker och effektiv behandling för återfall i prostatacancer.

”Vi är oerhört glada att vi nu har ett samarbete och ett avtal på plats med Skånes universitetssjukhus och ser fram mot att komma igång med behandlingar så snart som vi erhållit de regulatoriska godkännandena. Det möjliggör behandling av fler patienter och vi kan därmed öka takten i den kliniska studien. Vi ser det naturligtvis också som mycket värdefullt att kunna inleda ett samarbete med ett sjukhus på så nära avstånd”, säger SpectraCures VD Johan Folkunger.

 

Skånes universitetssjukhus: Skånes universitetssjukhus bedriver akutsjukvård och specialiserad sjukvård i både Lund och Malmö. Sjukhuset är det tredje största universitetssjukhuset i Sverige och har tre huvuduppdrag: avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Skånes universitetssjukhus är en del av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) vars målsättning är att bedriva cancervård och cancerforskning av högsta internationella kvalitet utifrån patientens behov, forskningsbaserade behandlingsmetoder och innovationer. Varje år vårdas fler än 10 000 patienter inom centrumet.

 

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfall i prostatacancer, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en laserenhet i kombination med en mjukvara; den patenterade dosplaneringsplattformen IDOSE®.  IDOSE® gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt och samtidigt begränsa dosen till omkringliggande frisk vävnad. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.