Positiv återkoppling från behandling med SpectraCures system Q-PRO[®] i New York

I den pågående kliniska studien genomfördes i november den första behandlingen med den nya generationen av SpectraCures system Q-PRO® med integrerad bildhanteringsteknik. Behandlingen genomfördes vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York. Proceduren gick enligt plan och systemet uppfyllde de högt ställda förväntningarna.

Dr James A. Eastham är ansvarig prövare vid MSKCC i New York och den första läkaren som använt den nya generationen av SpectraCures behandlingssystem Q-PRO® i den kliniska studien. Dr Eastham är kirurg, specialiserad på nervbevarande prostatektomi samt prostatektomi för patienter med återfall i prostatacancer efter strålbehandling.

Bolaget har fått positiv återkoppling från behandling och användarvänlighet hos SpectraCures system Q-PRO® efter den första behandlingen vid MSKCC.

"SpectraCures system är användarvänligt", säger doktor James A. Eastham. "Alla som har erfarenhet av transperineal prostatabiopsi eller brachyterapi kommer att känna igen sig i användningen av systemet. Överlag är behandlingen tekniskt mycket enkel och väl tolererad av patienten. Jag ser fram emot att snart använda SpectraCures system igen."

"Det är mycket positivt att det nya systemet togs emot väl av Dr. Eastham och hans team på MSKCC, och lika positivt att den första patienten som behandlats med systemet mår bra”, säger Johannes Swartling, CTO på SpectraCure. "Målet med den kliniska studien är att utvärdera de medicinska aspekterna av behandlingen men att bedöma systemets användarvänlighet är också ett krav. Denna feedback är ett viktigt steg i det arbetet."

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Masoud Khayyami, tf. vd
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.