Ny styrelse har tillträtt i SpectraCure


VD Johan Folkunger tillsammans med delar av styrelsen.

Efter torsdagens bolagsstämma har en ny bolagsstyrelse tillträtt i SpectraCure, avsikten är att styrelsen ska spegla bolagets utvecklingsskeende. Ny styrelseordförande är Jörgen Wennberg, fd VD för ICA-banken.

På SpectraCures bolagsstämma omvaldes Homer Pien och Katarina Svanberg. Stämman valde även in de nya ledamöterna: civ. ing. Tomas Kramar, fd VD för Siemens Healthineers och Siemens Healthcare Diagnostics, Jesper Freij MSc med mångårig erfarenhet från läkemedelsbranschen, varav 20 år i olika chefsbefattningar, samt teknologie doktor Masoud Khayyami, tidigare VD i bolaget och grundare till ett flertal Life Sciencebolag.

Under fredagen besökte SpectraCures nya styrelse bolaget för att lära känna företaget och dess ledning. Mötet leddes av VD Johan Folkunger som hälsade bolagets nytillträdda styrelse, under ledning av Jörgen Wennberg, välkomna.

Det är roligt att få visa upp bolaget och vår verksamhet och jag ser fram mot att utveckla bolaget vidare tillsammans med den nya styrelsen.” säger SpectraCures VD Johan Folkunger.

Nytillträdde styrelseordförande Jörgen Wennberg är fd medlem av ICA ABs koncernledning och före detta VD för ICA Banken, en bankverksamhet som började med ICAs satsning på kundkort. Under Jörgens ledning växte ICA Banken snabbt, blev lönsam och fick ta emot flera priser och utmärkelser, bl a som årets bank.

Jag är glad och stolt över att ha blivit vald som ordförande för SpectraCures styrelse och jag ser fram emot att tillsammans med bolaget få förbereda den kommersiella fasen av SpectraCures system och plattform iDOSE®. Jag är övertygad om att vi tillsammans, kan bygga ett framgångsrikt företag.”, säger styreleseordförande Jörgen Wennberg.

Mer information om bolagets nyvalda styrelese finner ni på www.spectracure.com.

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.