Ny studie i USA och godkännande från Food and Drug Administration (FDA)

Under fredagen hölls mötet som planerat mellan SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA. Det var ett formellt möte, som tidigare meddelats, för uppstart och genomgång av rutiner och utrustning. 

– I am very excited about the study and look forward to start patient recruitment, säger James A. Eastham, chefsurolog vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
 

FDA har godkänt SpectraCures nya protokoll för kliniska studier, som gör det möjligt att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier. Som tidigare meddelats har även den uppdaterade mjukvaran, det nya, mer användarvänliga gränssnittet som kommunicerar med dosplaneringsplattformen IDOSE och styr hårdvaran godkänts. För läkarna i studien innebär den förbättrade grafiken bilder med högre upplösning och ett mer naturligt arbetsflöde. Det blir enklare och går snabbare att skapa en behandlingsplan i systemet och läkarna får även bättre återkoppling under själva behandlingen. 

 

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90. 
www.spectracure.se

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50.

 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl 13.15.

 

 

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.se