Ny patientbehandling i klinisk fas 1-studie

Den fjärde patienten har behandlats den 22 februari 2018  i den fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av patienter med återfall av prostatacancer. Behandlingen utfördes vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto och förflöt utan komplikationer och patienten mår väl.

Behandlingsmetoden, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses med hjälp av SpectraCures instrument aktiveras läkemedlet och tumören slås ut.

Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av hög-risk prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas rutinmässiga, botande behandlingsalternativ och de är normalt hänvisade till hormonbehandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta omfattande oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre och lindrigare biverkningar.

Vid behandlingen deltog även Dr Keith Cengel som är ansvarig läkare för den kliniska studien i Philadelphia. Efter behandlingen kommenterade Cengel: ”SpectraCures behandlingssystem kan vara Lösningen! Detta kan verkligen vara vad som framöver uträttar saker på en regelbunden basis.”