Masoud Khayyami går in som tillförordnad vd för SpectraCure

Styrelsen i SpectraCure har beslutat att tillsätta Masoud Khayyami som tillförordnad vd i samband med att nuvarande vd Johan Folkunger lämnar bolaget.

Den 1 januari tillträder Masoud Khayyami som tillförordnad vd för SpectraCure AB. Masoud kommer att vara kvar i rollen till dess att rekryteringsprocessen av ny vd är avslutad. Han är idag styrelseledamot i SpectraCure och har tidigare varit vd för bolaget.

”Jag känner mig trygg med att Masoud går in som tillförordnad vd under vår rekryteringsprocess då han är väl insatt verksamheten. Det ger oss kontinuitet och stabilitet för bolaget till dess att ny vd är på plats. Rekryteringsprocessen av vd pågår och kommer att bli klar under våren”, säger SpectraCures styrelseordförande Jörgen Wennberg.

  
För ytterligare information:
Jörgen Wennberg, Styrelseordförande
E-post: jorgen.k.wennberg@icloud.com
Hemsida: www.spectracure.com
 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.