Klartecken för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus

Regulatoriska myndigheter i Sverige har godkänt SpectraCures kliniska studie av en ny behandlingsmetod för patienter som drabbats av återfall i prostatacancer. I mars planeras rekrytering av patienter vid Skånes universitetssjukhus i Malmö inledas.

SpectraCure har tidigare tecknat avtal med Skånes universitetssjukhus om deltagande i bolagets kliniska studie. Nu har Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten godkänt studien. Studien inkluderar patienter som har fått tillbaka sin prostatacancer efter att tidigare genomgått strålbehandling. Rekrytering av patienter planeras att inledas i mars. Ansvarig läkare för studien är Anders Bjartell, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Medprövare är Ymir Saemundsson, urolog vid Skånes universitetssjukhus.   

”Vi ser fram emot att delta i studien och påbörja patientrekryteringen. Vår förhoppning är att SpectraCures behandling i framtiden ska kunna bli ett effektivt behandlingsalternativ för patienter som drabbats av återfall i prostatacancer”, säger Anders Bjartell.

Sedan tidigare är Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York anslutna till studien. Målsättningen med studien är att undersöka om behandlingsmetoden interstitiell PDT med SpectraCures Q-PRO®-system och det ljusaktiverade läkemedlet verteporfin är en säker och effektiv behandling för återfall i prostatacancer.

Behandling av lokalt återfall i prostatacancer efter strålbehandling är fortfarande omstridd då många behandlingar medför allvarliga biverkningar [1]. SpectraCure har utvecklat ett nytt medicintekniskt system, Q-PRO®, med potential att erbjuda patienter som fått tillbaka sin prostatacancer en fokal behandling med få biverkningar.
 

För ytterligare information:
Masoud Khayyami, tf. vd
E-post: ir@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com
 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

 

  [1] Valle, L. F., Lehrer, E. J., Markovic, D., Elashoff, D., Levin-Epstein, R., Karnes, R. J., Reiter, R. E., Rettig, M., Calais, J., Nickols, N. G., Dess, R. T., Spratt, D. E., Steinberg, M. L., Nguyen, P. L., Davis, B. J., Zaorsky, N. G., & Kishan, A. U. (2021). A Systematic Review and Meta-analysis of Local Salvage Therapies After Radiotherapy for Prostate Cancer (MASTER). European urology, 80(3), 280–292. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.11.010