Johan Folkunger utsedd till ny VD i SpectraCure AB

Styrelsen i SpectraCure har utsett Johan Folkunger till ny VD och med ett tydligt uppdrag att förbereda och leda bolaget in i nästa fas, kommersialisering. Johan Folkunger har haft ledande befattningar i ett flertal bolag inom life science och medicinteknik, senast som ansvarig för affärsområdet medicinteknik på investmentbolaget MedCap och innan dess som VD och Sverigechef på Philips Health Systems. Johan har även suttit i styrelsen för Swedish Medtech och är utbildad civilekonom från Uppsala universitet.

”SpectraCure står inför ett nytt spännande steg i företagets utveckling, kommersialisering. Johan Folkunger har en gedigen bakgrund inom detta fält och är erkänd för sitt driv. Hans erfarenhet inom affärsutveckling, ledarskap och kunskap om hur man tar en produkt vidare från utvecklingsstadiet till kommersialisering, gör honom till ett mycket viktigt tillskott till vårt team för nästa fas i företagets utveckling. Jag är mycket glad för denna rekrytering”, säger Ingemar Kihlström, styrelseordförande i SpectraCure.

"Masoud Khayyami, som fungerat som VD fram till nu, behåller sitt ägande och finns kvar i bolaget genom sin plats i styrelsen. Bolaget kan fortsatt dra nytta av Masouds starka engagemang, breda kontaktnät och unika entreprenörskap. Det är en styrka", säger Ingemar Kihlström.

”Jag ser fram mot att tillsammans med SpectraCures team och styrelse fortsätta att utveckla bolaget utifrån den fina plattform som byggts upp.  Behovet av kostnadseffektiva och skonsamma behandlingsmetoder av cancer är stort och företagets behandlingsystem har en stor potential. Jag ser fram emot att vara en del av bolagets fortsatta resa framåt”, säger Johan Folkunger.

”Jag hälsar Johan Folkunger välkommen och ser fram emot att fortsatt delta i företagets utveckling, men i en ny roll som en mycket aktiv styrelseledamot och ägare”, säger Masoud Khayyami, som kvarstår som VD till dess Johan Folkunger tillträder senast den 16 juni.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl 08:45.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

SpectraCure AB (publ), styrelseordföranden Ingemar Kihlström, telefon: +46(0) 73 382 11 02.

 

SpectraCure bildades 2003 som ett startup-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050) och handlas med kortnamn SPEC.