Förstärkningar i SpectraCures organisation

Idag hälsar vi Johan Glindre välkommen till SpectraCure. Johan Glindre kommer att arbeta som Clinical Project Leader och har en gedigen bakgrund inom kliniska studier, projektledning och kvalitetsarbete. Johan, med en master i molekylär biologi vid Lunds Universitet, har bland annat arbetat på Pharmacia och OctaPharma med kvalitetsarbete inom laboratorium och metodutveckling. Hos CanImGuide har han, de senaste åren, projektlett och koordinerat humana kliniska studier såväl som prekliniska studier på djur.

– Jag ser mycket fram emot att vara med och driva SpectraCures kliniska studier och projekt framåt, samt att bygga upp kontakter med kliniker och sätta upp nätverk, säger Johan Glindre.

– Det känns bra att förstärka kompetensen inom bolaget med en Clinical Project Leader som bland annat kommer att arbeta med att utveckla våra redan etablerade kontakter i de kliniska studierna, men också att utveckla nya kontakter, säger Johannes Swartling, CTO SpectraCure.

Annika Andersson, bolagets kommunikationschef sedan den 1 september 2019 har tagit plats i bolagets ledningsgrupp.

– Det är naturligt att Annika tar plats i bolagets ledningsgrupp. Kommunikation är en viktig komponent i kopplingen mellan vision, beslut, ledarskap och verkställande. Hon har den kommunikativa kompetens och erfarenhet som krävs och bidrar med ett kommunikativt perspektiv i vårt gemensamma arbete, internt såväl som externt, säger Masoud Khayyami, VD SpectraCure.

-– Under hösten har jag satt mig in i verksamhetsfrågorna för att kunna vara delaktig i diskussioner och för att kunna skapa strategier och strukturer för kommunikations- och marknadsföringsarbetet. Detta arbete är pågående och jag är glad att jag tillsammans med övriga i ledningsgruppen kan bidra till att driva SpectraCure framåt, säger Annika Andersson.