Första behandlingen med Q-PRO® och integrerad bildhanteringsteknik

Den första behandlingen med nya generationen av SpectraCures behandlingsystem Q-PRO[®] och den integrerade bildhanteringstekniken har genomförts vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

Nya generationen av SpectraCures behandlingssystem Q-PRO®, integrerat med bildhanteringsteknik för ultraljud från tyska MedCom, har tidigare godkänts av FDA för användning i den kliniska studien för behandling av återfall i prostatacancer. Den första behandlingen har nu genomförts med Q-PRO® och den nya integrerade bildhanteringstekniken. Behandlingen utfördes vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Proceduren genomfördes enligt plan och systemet uppfyllde de högt ställda förväntningarna mycket väl.  

Det är betydelsefullt att vi nu genomfört och är i gång med behandling med Q-PRO® tillsammans med MedCom´s bildhanteringsteknik för införsel av optiska fibrer i prostata. Dessutom är det mycket tillfredsställande att vi nu får ett konkret bevis på fördelarna med den integrerade bildhanteringstekniken”, säger SpectraCures VD Johan Folkunger.

Den nya bildhanteringstekniken från MedCom som är integrerad med IDOSE® innebär en förbättring och förenkling för läkarna. Mjukvaran har avancerade grafiska hjälpmedel som gör processen snabbare och effektivare.

 

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.