Etiknämnd i London ger godkännande att påbörja klinisk studie

Som tidigare meddelats har SpectraCure fått godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) för att genomföra delar av den pågående kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancer i London. Nu har även den regionala etiknämnden i London godkänt att studien påbörjas. Därmed är alla formella krav uppfyllda och studien kan påbörjas i London, vid University College London Hospital.

Studien är samma fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

Behandlingsmetoden som utvärderas i studien, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses av laserljus av rätt våglängd aktiveras läkemedlet och slår ut tumören. Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats.