Avtal klart mellan SpectraCure och ytterligare ett sjukhus – Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York

SpectraCure AB (publ) och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA har idag tecknat avtal vilket innebär att sjukhuset blir det fjärde sjukhuset i SpectraCures kliniska program. Ett formellt möte (”Site Initiation Visit”) för uppstart och genomgång av rutiner och utrustning arrangeras mellan bolaget och sjukhuset i nästa vecka. I samband med att avtalet skrivits under gör SpectraCure en anmälan till Food and Drug Administration (FDA) om att lägga till ett sjukhus och vi beräknar att Memorial Sloan Kettering Cancer Center kan påbörja studien i början av april.

Avtalet med Memorial Sloan Kettering Cancer Center innebär en möjlighet att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier och vid ett framtida myndighetsgodkännande av metoden.

– Memorial Sloan Kettering Cancer Center är ett mycket välrenommerat och prestigefyllt sjukhus med ett högt patientunderlag. Vi är mycket stolta över att de vill delta i vår studie. Diskussionerna inleddes under hösten och vårt gemensamma arbete har varit intensivt för att få allting på plats så att de kan börja behandla patienter, säger SpectraCures VD Masoud Khayyami.

Målet med SpectraCures kliniska program är att utvärdera SpectraCure behandlingsteknik för återfall av prostatacancer med så kallad interstitiell fotodynamisk behandling, PDT. Behandlingen innebär på att patienten ges ett läkemedel som aktiveras lokalt i prostata av SpectraCures medicinska laserenhet, så att tumörvävnaden slås ut. Studien syftar till att visa att metoden är säker att använda och ger en behandlingseffekt på cancertumören. I studien används SpectraCures unika teknik ­– PDT-behandling med den egenutvecklade dosplaneringsplattformen IDOSE®, som löser svårigheten att styra laserljuset så att cancertumören exponeras för rätt mängd ljus för att nå tillräcklig behandlingseffekt. 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90. 
www.spectracure.se

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-postca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl 11.30.