Patent avseende nya generationen av behandlingssystem godkänt i Europa

SpectraCures patentansökan som avser den tekniska lösningen i den nya generationen av behandlingssystem har godkänts av europeiska patentverket.

Patentet beskriver den tekniska konstruktion som gör att SpectraCures behandlingssystem kan använda samma optiska fiber (ljusledare) för att leverera behandlingsljus, som för att utföra de mätningar systemet gör för att individuellt anpassa behandlingen. Möjligheten att använda samma optiska fibrer för mätning som för behandling är unikt för SpectraCure.

SpectraCures ursprungliga grundpatent, framtaget av professor Sune Svanberg, beskriver just en sådan lösning. I grundpatentet, vilket används i första generationens behandlingssystem, används rörliga optomekaniska switchar för att åstadkomma funktionen. I den nya generationens system används en helt annan teknisk lösning baserad på fasta komponenter”, förklarar Johannes Swartling, CTO.

Utöver detta nya patent, har SpectraCure ett omfattande patentskydd för IDOSE®, de algoritmer som styr behandlingen.

Denna nya patenterade teknik gör systemet mindre, enklare och billigare att både tillverka och underhålla. Utöver det så ger den även en potentiellt bättre klinisk prestanda. Det nya patentet innebär att vi förnyar patentskyddet för SpectraCures grundläggande teknik, vilket är mycket viktigt för bolaget”, säger SpectraCures VD Johan Folkunger.

Utanför Europa ligger patentansökan i så kallad PCT-fas, dvs internationell granskning. SpectraCure avser att söka patentskydd på de viktigaste marknaderna utanför Europa.

 

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingsystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingsystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingsystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt, säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingsystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.