Klinisk studie

Klinisk studie för behandling av återfall i prostatacancer

SpectraCure har utvecklat en ny metod för behandling av återfall i prostatacancer. Målet med behandlingen är att eliminera cancercellerna med laserljus och ett ljusaktiverat läkemedel. Idag saknas en etablerad behandling som är effektiv och samtidigt ger få biverkningar.

Vi har jobbat med utveckling av metoden i många år och utför just nu en klinisk studie på patienter som drabbats av återfall i prostatacancer. Studien drivs på ledande kliniker inom behandling av prostatacancer: Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital NHS Foundation Trust (UCLH), Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York och vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Vår målsättning är att genomföra vår studie på kliniker som ligger i framkant när det gäller behandling av prostatacancer. 

 

London

New York

Toronto

Malmö

En vidareutveckling av en framgångsrik teknik

Behandlingen som utvärderas i studien kallas interstitiell fotodynamisk terapi (PDT). Det är en vidareutveckling av traditionell PDT, en behandling som används framgångsrikt för behandling av vissa former av hudcancer. Vid PDT behandlas patienten först med ett läkemedel som gör vävnaden ljuskänsligt och därefter med ljus, i vårt fall med laserljus.

Den interstitiella PDT-behandlingen sker via SpectraCures Q-PRO®-system, som levererar laserljus via optiska fibrer som förs in i prostatan, efter att det ljuskänsliga läkemedlet verteporfin har injicerats. Läkemedlet verteporfin är ett läkemedel som sedan många år används i klinisk vardag för behandling av vissa ögonsjukdomar.

Hur fungerar systemet som används i behandlingen?

SpectraCures Q-PRO®-system använder en mjukvara som beräknar dosen av laserljus. Dosen justeras kontinuerligt under behandlingen. Målet är att hela tumören ska nås av tillräcklig laserljusdos för att tumörvävnaden ska dö. Mjukvaran räknar även ut ljusdosen som riktas mot frisk vävnad för att undvika att den får för mycket laserljus.

 

Att behandla cancertumörer med ett ljuskänsligt läkemedel och laserljus är en etablerad metod, men det är nytt att behandla tumörer inne i prostatan med denna metod.

Målet med studien

Målsättningen med vår studie är att undersöka behandlingens effekt på kroppen, att fastställa effektiv laserljusdos och att undersöka hur säker användningen av laserbehandling i kombination med läkemedelsubstansen verteprofin är.

Vem kan delta?

Patienter som:

  • har fått återfall i prostatacancer
  • tidigare behandlats med strålning
  • har cancer som inte spritt sig

Studiens tre delar

  1. Urvalsprocess
  2. Behandling med laserljus – interstitiell PDT
  3. Uppföljning i 12 månader

Hur behandlas patienter som drabbats av återfall i prostatacancer idag?

Behandlingarna som erbjuds de patienter som fått återfall av prostatacancer är olika för olika patienter. I vissa fall erbjuds en kirurgisk behandling, då hela prostatan avlägsnas. Det kan dock vara besvärligt att avlägsna hela prostatan efter att prostatan strålbehandlas och operationen medför därför en betydande risk för biverkningar. Andra behandlingar som ibland kan erbjudas vid återfall i prostatacancer är behandlingar som antingen värmer prostatavävnaden med högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU), eller fryser prostatavävnaden, kryoterapi. Dessa behandlingar har begränsad klinisk evidens, utförs bara på vissa specialkliniker och passar bara vissa patienter. I andra fall ges hormonbehandling för att blockera testosteron, androgen deprivationsterapi (ADT). Många läkare väljer att avvakta med att sätta in denna typ av hormonbehandling, pga dess biverkningar. Ibland beslutar läkaren tillsammans med patienten att man ska avvakta behandling och i stället ge symtomlindring.

SpectraCures kliniska studie följer den internationella standarden för läkemedelsprövningar (GCP) och etiska riktlinjer fastställda av WHO, som säkerställer att data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas rättigheter och integritet skyddas. Vi har godkännande för att göra klinisk studie på patienter som fått återfall av prostatacancer från regulatoriska myndigheter i Storbritannien, Kanada och USA, samt etikprövningsmyndigheternas godkännande i respektive land. Respektive sjukhus, där vår studie bedrivs, sköter rekryteringen av patienterna och bestämmer vem som är lämplig att delta. Kontakta din ansvariga läkare om du är intresserad av att delta i studien.

Läs mer på Cancerfondens hemsida om vad det innebär att delta i en klinisk studie.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.