Klinisk studie

Klinisk studie för behandling av återfall av prostatacancer

SpectraCure har utvecklat en ny metod för behandling av återfall av prostatacancer. Målet med behandlingen är att med få biverkningar eliminera cancerceller. Behandlingen genomförs med laserljus och ett ljusaktiverat läkemedel. I dagsläget är behandlingen av återfall av prostatacancer efter strålbehandling omstridd då många metoder kan medföra allvarliga biverkningar


Efter många års utveckling av metoden genomför vi nu en klinisk studie på patienter som drabbats av återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Studien drivs på ledande kliniker för behandling av prostatacancer: Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospitals, Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York och vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Vår målsättning är att genomföra studien på kliniker som ligger i framkant av behandling av prostatacancer.

London

New York

Toronto

Malmö

En vidareutveckling av en framgångsrik teknik

Behandlingen som utvärderas i studien kallas interstitiell fotodynamisk terapi (PDT). Det är en vidareutveckling av traditionell PDT, en behandling som används framgångsrikt för behandling av vissa former av hudcancer. Vid PDT görs vävnaden först ljuskänslig med hjälp av ett läkemedel. Därefter aktiveras läkemedlet med laserljus för att eliminera tumörcellerna.


Den interstitiella PDT-behandlingen genomförs med SpectraCures Q-PRO®-system, som levererar laserljus via optiska fibrer som förs in i prostatan. Läkemedlet verteporfin som används vid behandlingen har sedan många år använts för behandling av vissa ögonsjukdomar.

Hur fungerar systemet som används i behandlingen?

SpectraCures Q-PRO®-system använder en mjukvara som beräknar dosen laserljus. Dosen justeras kontinuerligt under behandlingen. Målet är att hela tumören ska nås av tillräcklig laserljusdos för att tumörvävnaden ska dö utan att skada närliggande frisk vävnad.


Att behandla cancertumörer med ett ljusaktiverat läkemedel och laserljus är en etablerad metod för till exempel viss typ av hudcancer, men det är ännu inte en etablerad metod för att behandla tumörer inne i prostatan.

Målet med studien

Målsättningen med studien är att undersöka behandlingens effekt, att fastställa den optimala dosen av laserljus samt läkemedel och att undersöka hur säker användningen av laserbehandling i kombination med läkemedelsubstansen verteprofin är.

Vem kan delta?

Patienter som:

  • har fått återfall av prostatacancer
  • tidigare har genomgått strålbehandling
  • har cancer som inte spridit sig

Studiens tre delar

  1. Urvalsprocess
  2. Behandling vid ett tillfälle – interstitiell PDT
  3. Uppföljning i 12 månader

Hur behandlas patienter som drabbats av återfall av prostatacancer idag?

Flera typer av behandlingar erbjuds de patienter som fått återfall av prostatacancer. I vissa fall genomförskirurgisk behandling, där hela prostatan avlägsnas. Denna behandling kan medföra risk för biverkningar. Andra behandlingarsalternativ vid återfall av prostatacancer är till exempel värmebehandling av prostatavävnaden med högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU), eller frysning av prostatavävnaden, kryoterapi. Dessa behandlingar, utförs av specialister på vissa kliniker och passar en del patienter. Hormonbehandling för att blockera testosteron, androgen deprivationsterapi (ADT), är också ett behandlingsalternativ. Många läkare väljer att vänta med hormonbehandling på grund av dess biverkningar. Ibland beslutar läkaren tillsammans med patienten att avvakta och endast monitorera cancern.

SpectraCures kliniska studie följer internationella standarder för kliniska prövningar (GCP och ISO 14155) och etiska riktlinjer fastställda av WHO. Riktlinjerna säkerställer att data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas rättigheter och integritet skyddas. Vi har godkännande av regulatoriska myndigheter i Storbritannien, Kanada, Sverige och USA samt etikprövningsmyndigheternas godkännande i respektive land för att genomföra en klinisk studie på patienter som fått återfall av prostatacancer. De sjukhus som deltar i studien är ansvariga för rekryteringen av patienter och bedömer vem som är lämplig att delta. Kontakta din ansvariga läkare om du är intresserad av att delta i studien.
Läs mer på Cancerfondens hemsida om vad det innebär att delta i en klinisk studie.