VD-ordet för andra kvartalet

SpectraCure2207 (kopia)

Det andra kvartalet har innehållit flera glädjande nyheter.

 

Dialoger med välrenommerade sjukhus som kan komma att inkluderas i den pågående studien fortsätter enligt plan. Samtalen är fortsatt positiva och jag ser ljust på att vi har rott i hamn kontrakt med ytterligare sjukhus som kan påbörja rekrytering innan året är slut. Det är många bitar som ska falla på plats innan rekrytering av patienter kan påbörjas och teamet arbetar intensivt för att hela processen ska gå skyndsamt.

 

Urologen Göran Ahlgren har rekryterats som SpectraCures medicinske rådgivare. Jag är stolt över att Göran vill vara med på vår resa och att vi får tillgång till hans expertis som erfaren urolog och forskare. Vi har ett gott samarbete där han bland annat stöttar oss i arbetet i den kliniska studien. 

 

Jag vill även passa på att välkomna SpectraCures nya styrelsemedlemmar som valdes in vid årsstämman i maj: Jörgen Wennberg, Tomas Kramar, Jesper Freij samt Masoud Khayyami. Jörgen Wennberg valdes till styrelseordförande och vidare omvaldes styrelsemedlemmarna Homer Pien samt Katarina Svanberg. Den nya styrelsen har en bred kompetens och vi har redan etablerat ett gott samarbete.

 

SpectraCures patentansökan som avser att förbättra företagets IDOSE®-teknik, godkändes av
det europeiska patentverket, EPO. Patentet skyddar en metod för att upptäcka och kompensera för blödningar i vävnaden, som annars skulle kunna påverka hur laserljuset leds ut i prostatavävnaden. Patentet är sedan tidigare godkänt av det amerikanska patentverket.

 

I juni beviljades ett EU-anslag om 125 000 euro för ett industrialiseringsprojekt. Målet med projektet är att SpectraCures P18-system ska förberedas för serietillverkning genom att korta ned tillverkningstiden. Jag ser fram emot att vi, tillsammans med Philips Innovation och CSEM SA, kommer att ta viktiga steg mot att i framtiden kunna öka automatiseringsgraden och avsevärt minska tillverkningskostnaden per system. 


SpectraCure har, vid ett tidigare avslutat projekt, samarbetat med MedComs GmbH för att integrera deras medicinska bildbehandlingsteknik med SpectraCures IDOSE®-system. Integreringen har nu godkänts av Food and Drug Administration (FDA) för användning i den kliniska studien i USA. Bildbehandlingstekniken gör arbetsflödet för användaren enklare, då nålplaceringen i prostatavävnaden blir smidigare. Det blir också enklare att uppnå en högre behandlingsprecision.


I juli meddelades att jag valt att säga upp mig från min tjänst som VD för SpectraCure. Jag har hela tiden haft en långsiktig ambition med mitt uppdrag och jag ser fortsatt SpectraCure som ett mycket spännande bolag med potential att fylla ett viktigt behov och syfte. Anledningen bakom beslutet är att jag har blivit erbjuden en VD-position som jag, efter övervägande, inte kunde tacka nej till. Jag kommer att arbeta kvar i bolaget tills en lösning på efterträdare finns på plats.


Hela teamet är nu tillbaka efter sommarledigheten och vi ser fram emot en höst, där vi bland annat inkluderar fler sjukhus i den kliniska studien för att öka rekryteringstakten, fortsätter industrialiseringsprojektet tillsammans med Philips Innovation och CSEM SA och aktivt arbetar med att synliggöra SpectraCures metod bland välrenommerade sjukhus och urologer. Detta kommer bland annat att göras på de årliga Urologidagarna i oktober. Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet för att nå vårt gemensamma mål – att erbjuda patienter drabbade av återfall i prostatacancer en bättre behandlingsmöjlighet.


Lund i augusti 2022


Johan Folkunger
VD SpectraCure AB (publ)